• HOME
  • 문학가 산책
  • 작가의 시

(운영자 : 배월선)

 

 작가시회   ☞ 舊. 작가의 시   ♨ 맞춤법검사기

 

등단작가 전용공간입니다(본명 또는 필명으로 등록 요망)

모든 저작권은 해당 작가에게 있습니다.무단인용이나 표절을 금합니다

시스템 오류에 대비해 게시물은 따로 보관해두시기 바랍니다

 
작성일 : 17-06-18 08:32
 글쓴이 : 하나비。
조회 : 806  

 

4K 영상이 많은 관계로 시간이 많이 지났습니다。


죄송합니다。


미흡한점이 많습니다。


[제목과 출연자


아시는 분은 댓글로 남겨 주세요。


이해 하시고 보아 주세요。


_하나비。배상。_

소스보기

<pre><center><img src="http://cfile6.uf.tistory.com/image/2414CB4059417BF50E360A" width="853" alt="" /> <p><br /><iframe width="853" height="480" src="https://www.youtube.com/embed/AtWbG1Q9AtY" frameborder="0" allowfullscreen=""></iframe></p> <p><br /><iframe width="853" height="480" src="https://www.youtube.com/embed/lTlADi7eB4I" frameborder="0" allowfullscreen=""></iframe></p> <p><br /><iframe width="853" height="480" src="https://www.youtube.com/embed/LPvZJiHgVPc" frameborder="0" allowfullscreen=""></iframe></p> <p><br /><iframe width="853" height="480" src="https://www.youtube.com/embed/-JbO3MHAE5s" frameborder="0" allowfullscreen=""></iframe></p> <p><br /><iframe width="853" height="480" src="https://www.youtube.com/embed/bTuvSMkVjnA" frameborder="0" allowfullscreen=""></iframe></p> <p><br /><iframe width="853" height="480" src="https://www.youtube.com/embed/Abbgh3HVIeQ" frameborder="0" allowfullscreen=""></iframe></p> <p><br /><iframe width="853" height="480" src="https://www.youtube.com/embed/FOvWscIts7g" frameborder="0" allowfullscreen=""></iframe></p> <p><br /><iframe width="853" height="480" src="https://www.youtube.com/embed/N-H3ee2ZDOU" frameborder="0" allowfullscreen=""></iframe></p> <p><br /><iframe width="853" height="480" src="https://www.youtube.com/embed/eAjY5rUrvyI" frameborder="0" allowfullscreen=""></iframe></p> <p><br /><iframe width="853" height="480" src="https://www.youtube.com/embed/4vdgl0LUPdQ" frameborder="0" allowfullscreen=""></iframe></p> <p><br /><iframe width="853" height="480" src="https://www.youtube.com/embed/sQUPI_RBYYU" frameborder="0" allowfullscreen=""></iframe></p> <p><br /><iframe width="853" height="480" src="https://www.youtube.com/embed/phuBCgaxgEw" frameborder="0" allowfullscreen=""></iframe></p> <p><br /><iframe width="853" height="480" src="https://www.youtube.com/embed/t8zfMO1aFT4" frameborder="0" allowfullscreen=""></iframe></p> <p><br /><iframe width="853" height="480" src="https://www.youtube.com/embed/Cz82kzKaVsI" frameborder="0" allowfullscreen=""></iframe></p> <p><br /><iframe width="853" height="480" src="https://www.youtube.com/embed/axF4X8BMTu8" frameborder="0" allowfullscreen=""></iframe></p> <p><br /><iframe width="853" height="480" src="https://www.youtube.com/embed/XV8zqtnR8ns" frameborder="0" allowfullscreen=""></iframe></p> <p><br /><iframe width="853" height="480" src="https://www.youtube.com/embed/2NRts4_YNVM" frameborder="0" allowfullscreen=""></iframe></p> <p><br /><iframe width="853" height="480" src="https://www.youtube.com/embed/nTbDreAEhtE" frameborder="0" allowfullscreen=""></iframe></p> <p><br /><iframe width="853" height="480" src="https://www.youtube.com/embed/bfOfOT8076s" frameborder="0" allowfullscreen=""></iframe></p> <p><br /><iframe width="853" height="480" src="https://www.youtube.com/embed/tbTPWW2go_o" frameborder="0" allowfullscreen=""></iframe></p> <p><br /><iframe width="853" height="480" src="https://www.youtube.com/embed/J1S7Ae7c6o0" frameborder="0" allowfullscreen=""></iframe></p> <p><br /><iframe width="853" height="480" src="https://www.youtube.com/embed/YfQ-hHqoo0Y" frameborder="0" allowfullscreen=""></iframe></p> <p><br /><iframe width="853" height="480" src="https://www.youtube.com/embed/d0c0rJMU6zo" frameborder="0" allowfullscreen=""></iframe></p> <p><br /><img src="http://cfile24.uf.tistory.com/image/2330704059417BF20D0B20" width="853" alt="" />&nbsp;</p> <h2>4K 영상이 많은 관계로 시간이 많이 지났습니다。 <p><br />죄송합니다。</p> <p><br />미흡한점이 많습니다。</p> <p><br />[제목과 출연자</p> <p><br />아시는 분은 댓글로 남겨 주세요。</p> <p><br />이해 하시고 보아 주세요。</p> <p><br />_하나비。배상。_</p></h2></center></pre>

 
 번호 제목 글쓴이 날짜 조회
공지 시마을 메뉴 개편 안내 (3) 운영위원회 08-25 11002
공지 시마을 [작가의시] 게시판 사용 안내 : 처음 오시는 분 필독 (2) 작가시운영자 11-18 23649
10271 사랑은 보석보다 귀하다 노정혜 05-07 22
10270 하늘의 축복 노정혜 05-06 16
10269 꿈에도 그리운 고향 노정혜 05-03 27
10268 자연은 원점을 향해 달린다 노정혜 05-02 22
10267 5월이 오네 노정혜 04-30 40
10266 병에는 약이 있다 노정혜 04-26 34
10265 추억 여행 노정혜 04-25 35
10264 외로워 마라 노정혜 04-23 39
10263 비워라 노정혜 04-19 45
10262 성공 노정혜 04-11 47
10261 4월은 축복이다 노정혜 04-06 62
10260 세월 1 노정혜 04-05 55
10259 들에 핀 꽃 노정혜 04-03 60
10258 봄 1 노정혜 03-31 77
10257 역사 노정혜 03-30 67
10256 봄은 희망이라 노정혜 03-28 76
10255 꽃 마음 노정혜 03-25 83
10254 봄나물 노정혜 03-21 92
10253 부부라는 이름 노정혜 03-21 87
10252 「노숙인 다시 서기 쉼터」사랑나눔 봉사 운영위원회 03-19 99
10251 권불십년 노정혜 02-27 137
10250 행복의 그릇 노정혜 02-25 144
10249 새싹 노정혜 02-20 169
10248 냉이 노정혜 02-14 189
10247 참 사람 노정혜 02-08 187
10246 영혼의 말 노정혜 02-07 193
10245 생명의 소리 노정혜 02-05 180
10244 올해는 노정혜 01-15 255
10243 고 정재삼 시인님께 올립니다 노정혜 01-11 267
10242 겨울나무 노정혜 01-09 265
10241 만남 1 노정혜 01-09 271
10240 소망 노정혜 01-05 258
10239 황혼에 피는 꽃 강민경 01-05 289
10238 음양의 조화 노정혜 01-03 261
10237 새해 소망 노정혜 12-26 287
10236 자식 노정혜 12-24 280
10235 낮달 최원 12-23 284
10234 돌아갈 곳은 노정혜 12-22 289
10233 지혜의 삶 장 진순 12-22 324
10232 성탄 선물 장 진순 12-19 313
10231 탄탈로스 산 닭 강민경 12-19 321
10230 인생 초겨울 노정혜 12-18 287
10229 온정의 손길 노정혜 12-17 295
10228 거미줄 최원 12-17 284
10227 둘이라 좋다 노정혜 12-16 299
10226 마음 1 노정혜 12-14 285
10225 마음은 봄이어라 노정혜 12-13 299
10224 어미의 마음 노정혜 12-11 297
10223 가을 단풍 최원 12-10 305
10222 새 희망으로 다시 오리라 노정혜 12-10 340
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10